ועדת הדרכה לעובדי העירייה

 ועדת הדרכה.jpg

 

מעוניינים ללמוד בשנת תשע"ח ? 

עיריית רעננה מעוניינת לסייע לכם להגשים חלום.

ההשקעה בהון האנושי הוגדרה ע"י הנהלת העירייה כמטרה ארגונית חשובה ובתוך כך – חשיבות עידוד העובדים לרכוש השכלה אקדמית וכן מקצוע לחיים.

מתן אישור ועדת ההדרכה ללימודי העובד, מהווה תגמול לעובד המביע את הערכת העירייה לתפקודו, את האמונה ביכולתו לתרום לעבודת העירייה, וכן מהווה כלי ניהולי בידי המנהל לטיפוח המקצועיות והמצוינות ביחידתו.

ועדת הדרכה תתכנס במהלך יולי 2017, ותדון בבקשות העובדים לקבלת סיוע ללימודים לשנת הלימודים תשע"ח (2017-2018).

את הבקשות ניתן להגיש עד לתאריך ה - 2 ביולי 2017.

 מחלקת פיתוח ארגוני והדרכה עומדת לרשותכם ותשמח לסייע לכם לצלוח את תקופת הלימודים.

  תנאי הסף להגשת מועמדות:

 1. עובדים במעמד קבוע ובעלי ותק של 3 שנים לפחות

 2. עובדים המועסקים בהיקף משרה 50% ומעלה

 3. עובדים עם אופק שירות של  5 שנים לפחות ממועד סיום הלימודים המבוקשים.

 4. עובדים  מוערכים בציון חוות דעת "טוב מאוד" ומעלה ע"י הממונה הישיר וראש האגף.

 5. יציאת העובד/ת ללימודים במועד המבוקש מומלצת ומאושרת ע"י הממונה הישיר וראש האגף.

 6. הלימודים מתקיימים במוסד מוכר.

 7. צינון של לפחות שנתיים מסיוע בלימודים קודמים.

  

  תנאים נוספים ללימודי תעודה:

 1. הלמודים הינם לימודי תעודה  ומתקיימים ע"י מוסד מוכר ומוענק בסיומם תעודת הסמכה.

 2. לימודי שלטון מקומי (גמול מיוחד) אינם נכללים במסגרת הלימודים הנבחנים במסלול זה.

  התחייבות העובד/ת:

 1. בגין כל שנה בה ניתנה השתתפות העירייה בסיוע ללימודים -על העובד להמשיך ולעבוד בעיריית רעננה לפחות 12 חודשים נוספים מיום קבלת התעודה המעידה על סיום הלימודים.

 2. במקרה של הפסקת הלימודים טרם קבלת תעודת הסיום:

 תהליך הגשת הבקשה ואישורה ע"י ועדת הדרכה: 

 1. העובד יגיש למחלקת פיתוח ארגוני והדרכה טופס בקשה 

 2. על טופס הבקשה המלא, המכיל את כל המידע הדרוש, להגיע למחלקת פיתוח ארגוני והדרכה: עד לתאריך ה- 2 ביולי 2017

 3. ועדת ההדרכה העירונית, בראשות מנכ"לית העירייה, תתכנס במהלך חודש  יולי 2017  ותדון במרוכז בבקשות כל העובדים.

 4. תשובת הועדה תועבר בכתב לידי העובד, הממונה הישיר וראש האגף.

 מסגרות הלימוד בהם ניתן לקבל סיוע העירייה :

       לימודים אקדמיים (תואר ראשון, תואר שני, לימודי טכנאי / הנדסאי)

       לימודי תעודה

       השלמת 12 שנות לימוד

צור קשר

​עדי שוחטמן , מחלקת פיתוח ארגוני והדרכה

טלפון : 09-7610712

מייל: adib@raanana.muni.il