וועדת הדרכה עירונית

בקשה לקבלת סיוע העירייה ללימודי תעודה 

לשנת תשע"ח (2017-2018)

הנהלת העירייה רואה חשיבות רבה בעידוד עובדים ליציאה ללימודי תעודה הנדרשים לתפקידם.

השתתפות העירייה בלימודי תעודה:

הכרה בימי הלימוד ו/או השתתפות בשכר לימוד בהיקף מקסימלי של 50%
ועד לתקרה של 5,500 ₪, בנוסף למלגות קרנות  הידע הייעודיות.

 להורדת טופס הבקשה- לחץ כאן!

צור קשר:

עדי שוחטמן, מחלקת פיתוח ארגוני והדרכה

טלפון: 09-7610712

מייל: adib@raanana.muni.il